MATEMÀTIQUES (Primària)

Competències específiques de l’àrea de Matemàtiques

A finals de 2017, Boli vermell començava el seu camí amb la publicació de posts sobre les dimensions dels àmbits lingüístic (Català i Castellà) i matemàtic a Primària. Cinc anys més tard, tornem a tenir un canvi de currículum. Aquest cop, però, als mestres no ens ve de nou. La música és la mateixa i només han canviat una mica la lletra de la cançó. Per això, com que tots i totes ja som experts en això d’avaluar per competències he fet una taula resum per comparar tots dos currículums.

A l’esquerra hi ha les noves 8 competències específiques (CE) de Matemàtiques i a la dreta la correspondència en dimensions i competències bàsiques pròpies de l’àmbit (CB). A cada CE també li he fet un petit resum per saber de què va.

CURRÍCULUM 2022CURRÍCULUM 2015
CE 1
Es refereix a la interpretació i traducció de problemes matemàtics.
Resolució de problemes
C1
CE 2
Avalua la resolució de problemes. Un dels criteris d’avaluació és parlar de problemes sense “biaix de gènere”.
Resolució de problemes
C2 i C3
CE 3
Treballa les conjectures, el raonament i l’argumentació.
Raonament i prova
C4 i C5
CE 4
És el que comunament anomenem robòtica. Avalua utilitzar el “pensament computacional” per al reconeixement de patrons.
NOVA
CE 5
Són les connexions que hi ha entre conceptes matemàtics i també inclou identificar les matemàtiques a la vida real.
Connexions
C6 i C7
CE 6
Es refereix a la representació de les matemàtiques amb gràfics, la paraula escrita, de manera oral,…
Comunicació i representació
C8, C9 i C10
CE 7
La competència parla de gestionar les emocions i aprendre de l’error.
NOVA
CE 8
Construcció de coneixement matemàtic de manera col·lectiva.
NOVA
Font: Elaboració pròpia a partir del DECRET 119/2015 i del DECRET 175/2022.

Segons el meu criteri, aquests són els encerts (semàfor verd) i les pífies (semàfor vermell) del DECRET 175/2022 en Matemàtiques.

  • Passem de 10 competències bàsiques a 8 competències específiques. Suposo que això és al que es refereixen quan parlen de “simplificació del currículum”.
  • Les dimensions Raonament i prova, Connexions i Comunicació i representació s’han traduït en un sola competència específica cadascuna.
  • Té sentit crear una competència per a la Robòtica (CE 4), perquè moltes escoles ja l’estan duent a terme i l’any vinent s’inicia un programa del departament amb una forta inversió.

  • Passem de posar nota a quatre dimensions a haver d’avaluar 7 competències específiques. La suposada simplificació acaba convertint-se en gairebé doblar el número de notes.
  • El redactat de les competències continua sent massa llarg, farragós, poc útil,… Associar cada CE a un títol (curt) ajudaria a comprendre millor de què va cada competència i a entendre’ns entre mestres.
  • La dimensió Resolució de problemes es desglossa en dues CE. Amb una n’hi havia prou.
  • Calia dedicar una competència específica de matemàtiques a les emocions?

En conclusió, teòricament el nou currículum de Primària ens simplifica la feina, però en matemàtiques hem d’avaluar el mateix que fins ara i afegir-hi tres competències més (CE 4, CE 7 i CE 8). La competència de llenguatge computacional segurament és necessària, les altres se les podien estalviar.

Què en penses? Digues la teva als comentaris!

2 respostes a «MATEMÀTIQUES (Primària)»

  1. Avatar de Ana

    Gràcies per fer-nos la feina més fàcil!

Leave a Reply

Quadern digital adaptat al nou currículum

Millora el registre d'activitats de totes les matèries amb aquest quadern adaptat al DECRET 175/2022 i creat per a fer-lo servir amb el teu Google Drive. Permet avaluar totes les competències específiques.

%d bloggers like this: