CATALÀ I CASTELLÀ (Primària)

Competències específiques en llengua catalana i castellana

A continuació hi ha una taula comparativa entre el currículum del 2022 i el del 2015 en llengua catalana i castellana. A l’esquerra hi ha les noves 10 competències específiques (CE) i a la dreta la correspondència en dimensions i competències bàsiques pròpies de l’àmbit (CB). A cada CE també li he fet una petita descripció per saber de què va.

CURRÍCULUM 2022CURRÍCULUM 2015
CE 1
Es refereix a la diversitat lingüística i cultural.
Plurilingüe i intercultural
C13 i C14
CE 2
Avalua la comprensió oral.
Comunicació oral
C1
CE 3
Treballa l’expressió oral i la participació en interaccions orals.
Comunicació oral
C2 i C3
CE 4
Se centra en la comprensió lectora i la lectura.
Comprensió lectora
C4, C5 i C6
CE 5
Avalua l’expressió escrita.
Expressió escrita
C8, C9 i C10.
CE 6
Va de “cercar, seleccionar i contrastar informació”.
Comprensió lectora
C7
CE 7
La literatura com a font de plaer i coneixement.
Literària
C11
CE 8
Llegir obres i fragments literaris com a “inspiració per a la creació de textos”.
Literària
C12
CE 9
Es refereix a la gramàtica, l’ortografia, el lèxic,…
NOVA
C 10
Avalua l’ús no discriminatori del llenguatge.
NOVA

Font: Elaboració pròpia a partir del DECRET 119/2015 i del DECRET 175/2022.

Segons el meu criteri, aquests són els encerts (semàfor verd) i les pífies (semàfor vermell) del nou DECRET 175/2022 en Català i Castellà.

 • Passem de 14 competències bàsiques a 10 competències específiques. Suposo que això és al que es refereixen quan parlen de “simplificació del currículum”.
 • La dimensió Plurilingüe i intercultural passa de dues competències a una.
 • La dimensió Expressió escrita passa de tres competències a una. La planificació i la revisió de textos formen part de l’acte d’escriure, però ja no cal avaluar aquests aspectes per separat.
 • Apareix una CE (la 9) per a l’apartat de Funcionament o ús de la llengua (gramàtica, ortografia,…). Ja no cal posar aquests continguts en calçador a la dimensió Expressió escrita.

 • Passem de posar nota a cinc dimensions a haver d’avaluar 10 competències específiques. La suposada simplificació acaba convertint-se en doblar el número de notes.
 • El redactat de les competències continua sent massa llarg, farragós, poc útil,… Associar cada CE a un títol (curt) ajudaria a comprendre millor de què va cada competència i a entendre’ns entre mestres.
 • La dimensió Literària es converteix en dues CE de redactat similar que provoca confusions. Hauria estat més pràctic crear una sola CE i especificar criteris d’avaluació per a cada vessant.
 • Calia dedicar una competència específica a la recerca d’informació a Primària?

En conclusió, teòricament el nou currículum de Primària ens simplifica la feina, però en llengües hem d’avaluar el mateix que fins ara i afegir-hi dues competències més (CE 9 i CE 10). Personalment, jo hauria eliminat la dimensió Plurilingüe i intercultural i hagués afegit la de Funcionament de la llengua (el que ara és la CE 9). Però hauria estat massa fàcil, suposo.

Què en penses? Digues la teva als comentaris!

Una resposta a «CATALÀ I CASTELLÀ (Primària)»

 1. Avatar de Elisabet

  Completament d’acord! La meva comparativa entre el Decret 119/2015 i el nou Decret 175/2022 en relació a competències específiques i les dimensions, encaixa amb la teva taula. Així doncs, estic contenta de veure que jo no anava mal encaminada.

Leave a Reply

Quadern digital adaptat al nou currículum

Millora el registre d'activitats de totes les matèries amb aquest quadern adaptat al DECRET 175/2022 i creat per a fer-lo servir amb el teu Google Drive. Permet avaluar totes les competències específiques.

%d bloggers like this: